DOBBELAERE-WELVAERT

Wat moet je doen bij stormschade?

Special 'Stormschade'

België werd andermaal geteisterd door moeder natuur. Sociale media en krantenwebsites overspoelden ons met filmpjes van bomen over de weg, op auto’s, op huizen en ga maar even door. Bij het opruimen van mijn eigen geknakte mooie grote bomen, dacht ik daarnet: wie gaat dit grapje eigenlijk betalen?

Client:
Eigen productie
Onderwerp:
Verzekeringsrecht
Bekijk:
Kijk via Vimeo

Snel dit doen:

Het goede nieuws: bijna iedereen heeft een brandverzekering. Bijna iedereen – want het is nog steeds niet verplicht. Dat wil zeggen dat je voor stormschade dus vooral bij je verzekeraar moet aankloppen. We weten allemaal dat verzekeringen al eens lastig kunnen doen als het komt op uitbetalen, dus hier neem je best het volgende in acht:
– Leg een dossier aan, en maak zoveel mogelijk foto’s en documentatie. Zorg dat die foto’s ook een vaste datum krijgen: dat is moeilijker dan het lijkt. OK: er valt niet elke dag een boom op je auto, maar voor schade aan dakpannen bijvoorbeeld is het bewijs soms al eens moeilijker te leveren.
Elke foto die je maakt heeft metadata: data over data dus, in dit geval foto’s. Wanneer ze zijn gemaakt, wie ze heeft gemaakt, waar ze zijn gemaakt en zoverder. Zoiets lees je de EXIF-data van je foto. Lees die uit, en stop die bij het dossier.
Naast het dossier, is ook iets anders essentieel: snelheid. De meeste polissen verplichten je om schade binnen de x aantal uur aan te geven, om zo eventuele fraude tegen te gaan. Dossier maken, aangeven, en hopelijk ook geld terugkrijgen, dus.

Gebruik naast foto’s alles wat je maar kan vinden. Bewijzen, daar gaat het om, bij het opmaken van je schade. Denk aan facturen, bonnetjes en andere zaken die de waarde van een zaak kunnen bewijzen.

Heb je schade aan je huis of tuinhuis, dan dekt de brandverzekering dit gewoonlijk zonder morren. Een boom op je huis zal dus gedekt worden, maar hoe zit het echter met de boom van je buurman, die op je eigen huis is gevallen?
Vooraleer het ontaard en je bij de vrederechter moet aankloppen: het is bijzonder simpel, als de boom geworteld stond op de grond van je buur, tja, dan is je buurman aansprakelijk voor de schade die zijn boom aanricht. Enige uitzondering hier die de verzekeringen graag aanvoeren, is nalatigheid (bijvoorbeeld je hebt je eigen dak laten verwaarlozen, waardoor ze dus minder geld moeten betalen). Laat je hier niet vangen: je dak was wellicht in prima staat.

Wat goed advies

Al die afgeknakte bomen in mijn en jouw tuin, dat gaat afhangen van je polis die je hebt afgesloten bij je verzekeraar. Ik vermoed dat de telefoon morgen bij de makelaars roodgloeiend zal staan, maar lees best eerst goed de lettertjes van je polis zelf door. Soms worden barbeques, tuinhuizen, omheiningen en ander moois apart gedekt voor een bepaald bedrag.
Wat de planten en bomen betreft: daar is het nieuws minder goed. De meeste polissen dekken dit helemaal niet. De tuincentra zullen er wel bij varen.

Boom op je auto? Dat is zwaar vloeken. Heb je omnium, dan is het snel klaar, heb je een gewone BA-verzekering (de verplichte verzekering), dan wordt het extra zuur. Die verzekering dekt immers helemaal niets van je eigen schade, enkel eventuele schade die jouw auto zou gemaakt hebben bij derden.
Pijnlijk. Deze storm was echter niet zomaar een storm, dus indien dit onweer als natuurramp zou erkend worden, dan kan je alsnog hopen op tussenkomst van het rampenfonds.

Wat die natuurramp betreft: dat is iets wat onze Ministers moeten erkennen, maar als criteria geldt dat het betrokken natuurfenomeen uitzonderlijk moet zijn en dat de totale schade over het hele land meer dan 1 miljoen 250 duizend euro moet bedragen. Door de zesde Staatshervorming is het Rampenfonds een Vlaamse bevoegdheid geworden (van het Vlaamse Gewest dus). De Vlaamse regering moet dus deze storm als natuurramp erkennen, en dit moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kan je een aanvraag tot schadevergoeding indienen. O ja, het zijn bijna verkiezingen, dus spreek gerust je vertegenwoordigers aan.

Naast verzekeringen en natuurrampen, is er natuurlijk altijd het goede oude burgerlijk recht om erop terug te vallen.

Stel dat je schade hebt opgelopen door iemand anders, dan is artikel 1382 Burgerlijk Wetboek – dit hét oerartikel voor elke rechtenstudent – jouw vriend.

Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht diegene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
Met andere woorden: fout, schade, en oorzakelijk verband.
In dit geval: jouw buurman heeft heel wat oude kapotte bomen staan, die vlogen vandaag in je dak, en is het nalaten van tuinonderhoud de fout, de boom in je dak de schade, en uiteraard is het verband tussen die twee vrij makkelijk vast te stellen.

Lijkt allemaal leuk, die wetgeving, in de praktijk is het natuurlijk een ander pak mouwen. Zoiets gaat gepaard met procederen en uiteraard ook kosten voor jezelf.
Vandaar het goede advies: probeer alles netjes uit te klaren met je verzekeraar, accepteer geen ‘neen’, volg het nieuws op over een eventuele erkenning als natuurramp, en vooral maak geen ruzie met je buur, en probeer het op een goede deal te gooien waar mogelijk.

“It's complicated." "Yes, until someone explains it to you!”

Fredrik Backman

© Alle rechten voorbehouden. Kopiëren op straffe van lichte juridische kletsen.